بازدید مسئول و اعضای قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه الزهرا(س) از موزه شهرداری اردبیل

بازدید مسئول و اعضای قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه الزهرا(س) از موزه شهرداری اردبیل
 مسئول و اعضای قرارگاه فرهنگی حضرت فاطمه الزهرا(س) روز شنبه مورخه 1400/7/12 از موزه شهرداری اردبیل بازدید بعمل آوردند.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۵