بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان نیر  99/12/23

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان نیر ۹۹/۱۲/۲۳
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۹۳