بازدید دبستان شهید جدی، 98/11/16

بازدید دبستان شهید جدی، ۹۸/۱۱/۱۶
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۸۹