بازدید دانش آموزان پسرانه دبیرستان 17 شهریور، 98/11/15

بازدید دانش آموزان پسرانه دبیرستان ۱۷ شهریور، ۹۸/۱۱/۱۵
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۵۴