بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه خانواده هایشان از موزه شهرداری اردبیل

بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه خانواده هایشان از موزه شهرداری اردبیل
دانش آموزان مدرسه ابتدایی ادیبان به همراه اولیای خود از موزه تاریخی و فرهنگی شهرداری اردبیل بازدید کردند.

 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۸۷