بازدید دانش آموزان مدرسه فردوسی، 98/10/10

بازدید دانش آموزان مدرسه فردوسی، ۹۸/۱۰/۱۰
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۹۷