بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه اولیا،98/10/8

بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه اولیا،۹۸/۱۰/۸
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۲۷