بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه اولیا،98/10/7

بازدید دانش آموزان مدرسه ادیبان به همراه اولیا،۹۸/۱۰/۷
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۷۹