بازدید دانش آموزان مدرسه صدر دانش، 98/10/2

بازدید دانش آموزان مدرسه صدر دانش، ۹۸/۱۰/۲
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۲۹