بازدید دانش آموزان مدرسه صدر دانش ،98/9/25

بازدید دانش آموزان مدرسه صدر دانش ،۹۸/۹/۲۵
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۷۱