بازدید دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی عفاف،98/9/9

بازدید دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی عفاف،۹۸/۹/۹
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۷۳۱