بازدید دانش آموزان مدرسه طیبه با همکاری فرهنگسرای فجر،98/9/6

بازدید دانش آموزان مدرسه طیبه با همکاری فرهنگسرای فجر،۹۸/۹/۶
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۱۳