بازدید دانش آموزان مدرسه راهیان صادق، 98/8/4

بازدید دانش آموزان مدرسه راهیان صادق، ۹۸/۸/۴
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۳۵