بازدید دانش آموزان مدرسه اندیشه،98/8/19

بازدید دانش آموزان مدرسه اندیشه،۹۸/۸/۱۹
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۵۲