بازدید دانش آموزان مدرسه معصومه 98/7/30

بازدید دانش آموزان مدرسه معصومه ۹۸/۷/۳۰
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۶۵