بازدید دانش آموزان مدرسه امیدانقلاب،98/7/24

بازدید دانش آموزان مدرسه امیدانقلاب،۹۸/۷/۲۴
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۲۵