زیرزمین موزه شهرداری

زیرزمین موزه شهرداری
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۰۴