سالن موزه شهرداری

سالن موزه شهرداری
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۲۰