گالری از بلدیه تا شهرداری
تاسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروط در تهران تاسیس شده بود . پیش از آنکه اداره ای به نام بلدیه درتهران قدیم تشکیل شود، "اداره ی احتسابیه" بود که تقریبا همان وظایف بلدیه را انجام می داد.
به دلیل مشکلات متعددی که با پیروزی مشروطیت در اداره ی امور شهری در سال 1285 شمسی وجود داشت، نمایندگان شهرها در زمینه های مختلف مانند بهداشت شهری، برآمدند تا به تدوین قانونی برای اداره امور شهری بپردازند که در تاریخ 1 خرداد 1286 شمسی، اولین قانون شهرداریها به عنوان " قانون بلدیه" انجامید.
مرحوم محسنی مینویسد که در سال 1303 شمسی دستور تشکیل بلدیه اردبیل بحکمران اردبیل، که در آن تاریخ شادروان ابوالحسن خان زند فرمانده پادگان اردبیل بود، رسید و او با آشنایی که به روحیه اصلاحی و صداقت و صحت عمل مرحوم حاج میرزا بیوک آقا واهب زاده داشت او را به ریاست افتخاری بلدیه اردبیل انتخاب کرد و این موسسه از اول مهرماه 1303 شروع به تسطیح و تمیز کردن کوچه ها و سنگ فرش آنها نمود.
یکی از کارهای شهرداری جدیدالتاسیس تشکیل خیریه برای نگهداری فقرا بود.زیرا فقر عمومی و تلفات بیماریها و آثار قحطی های گذشته، گروهی از ساکنان شهر و اطراف را از هستی ساقط و جمعی از اطفال را یتیم و بی سرپرست نموده بود ولی اعتبار مالی برای این کار وجود نداشت و شهرداری دارای آنچنان عواید کافی نبود. از این رو با همت ابوالحسن خاند زند و تلاش و کوشش حاج میرزا بیوک آقا واهب زاده هر ماه مبالغی از حقوق صاحب منصبان نظامی کسر و وجوهی نیز از تجار و نیکوکاران جمع آوری میگردید و مخارج نگهداری عده ای از درماندگان فراهم میشد.


در این گالری با شهرداران اردبیل از سال 1303 تا زمان حال آشنا می شویم.

میرزا بیوک آقا واهب زاده،اولین شهردار افتخاری اردبیل در سال 1303 
آقاخان حبیبی اولین شهردار رسمی اردبیل، سال 1304مرحوم باباصفری،1331/8/13 لغایت 1332/6/22هاشم وکیلی،1335/3/27لغایت 1335/12/22سیدنجفقلی اقبالی نمین، 1340/9/25لغایت 1341/5/30محمدارفعی،1341/6/17لغایت 1343/2/25علی اوستادکتر احمدنایبی،1348/6/13 لغایت 1350/3/30غلامعلی اسدپور،1350/11/11 لغایت1351/4/22کریم شاهعلی زاده، 1354/2/27 لغایت 1356/12/20علی داداش زاده خیاط،1356/7 لغایت 1357/3اصغر علائی، 1359/2/12 لغایت 1360/6/27لطیف ذاکرزاده،1360/12/4 لغایت 1364/4/4نورالدین استحمامی،1364/4/22لغایت 1366/11/3ابوالفضل صومعلو،1367/9/9لغایت 1371/3/18


ولی آذروش،1377/7/25لغایت 1378/6/15حسین افسانه،1379/1/10لغایت 1382/12/20کمال الدین پیرموذن،1371یعقوب عزیززاده فهیمی،1385اکبرنیکزاد،1386/2لغایت 1389/12صدیف بدری،1390/2لغایت 1394/3


دکتر حمید لطف اللهیان
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۷۷۱