گالری حرف و مشاغل
در روزگاران گذشته، همانطور که سبک زندگی ها ساده بود، شغل ها هم ساده بود.مردم از طریق کارهایی اشتغال زایی می کردند که امروزه دیگر خریداری ندارد و پیدایش این شغل ها منوط به همان زندگی های ساده قدیمی میشد.
از زمان های گذشته افراد برای گذراندن زندگی، حرفه ای را از کودکی یاد می گرفتند و بیشتر عمر خود را در آن حرفه می گذراندند، اما با گسترش شهرها، مردم به کارهایی غیر از کشاورزی و دامداری  روی آوردند و در کارهای ساده، دکان ها و حجره های کوچک، مشغول کسب و کار می شدند.
در روزگاری که تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی به این گستردگی وجود نداشت، شغل های بسیاری بودند که بسیاری از نیازهای کنونی انسانها را به شکل دیگر برآورده می کردند.شغل هایی که اگر کمی اهل سفر و کنکاش باشید هنوز می توانید نام و و آثار آنها را در کوچه پس کوچه های بازارهای قدیمی شهرها بیابید.
با گذر روزگار و پیشرفت زندگی بشر،بسیاری از این کسب و کارها در نقاط مختلف کشور به فراموشی سپرده شد.هر چند مشاغل سنتی تا حدودی نیز در اردبیل از بین رفته است، اما هنوز در بین مردم کوچه و بازار شهر کسانی هستند که به شغل اجدادشان وفادار هستند.
در این گالری با شغل هایی آشنا می شویم که متعلق به دوران گذشته بودند و دیگر امروزه در بازار حرفه ها جایی ندارند و از رونق افتاده اند، شغل هایی که مردم آنها را با عنوان شغل هایی " منسوخ شده" می شناسند.  
                                     


آهنگران: آهنگران دسته ی معینی از صنعتگران اردبیل بودند و در بازار راسته ی مخصوص بنام " دمیرچی بازار" داشتنمد که امروز نیز به همین نام خوانده می شود. آنان هر یک در این بازار دکان معینی داشتند و کوره ی مخصوصی در وسط آن می ساختند و به وسیله ی دمها بزرگ و ذغال چوب حرارت مطلوبی در آن به وجود می آوردند، آنگاه قطعات آهنی را که می خواستند به شکل مخصوصی درآورند در آنجا سرخ کرده باانبر آهنین برروی سندانی که در جلوی کوره قرار داشت می گذاشتند و آماده ی چکش زدن می نمودند.
آهنگران معمولا داس، چکش، شانه های زراعتی، شن کش، قفل، قیمه کوب، نعل کفش،کلبتین، بیل، کلنگ، چفت و لولای در، میخ، انبر، نعل چهارپا و ... می ساختند.

                  

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۶۲