گالری عرفا و روحانیت
صرف نظر از گذشته ی پیش از اسلام اردبیل که فرهنگ دینی و حضور موبدان و رجال علم و معنویت آن دوران از ویژگی های آن بشمار می رود، از آغاز سده های اسلامی شاهد حضور امام زادگان و اصحاب ائمه و سپس علما و عرفای متعدد و برجسته در اردبیل می باشیم، به گونه ای که در هیچ یک از اعصار گذشته ی اردبیل خالی از مردان نامی علم و معنویت نبوده است، هم اکنون شاهد صدها فقیه اصولی و مفسر و محدث و فیلسوف کلامی از علمای بزرگ است که هر کدام آفتابی عالمتاب در آسمان معرفت و علم بوده و مایه فخرو شرف دارالارشاد می باشند.
بی شک در قله ی رفیع این سرافرازی و افتخار و عظمت دو شخصیت بی بدیل در میان عرفا وعلمای جهان اسلام یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی و مولانا احمد مقدس و محقق اردبیلی را می توان مشاهده کرد. 
بنای این گالری بر تهیه ی گردآوری تصاویر و شرح حال مختصر و آثار علما و عرفای طراز اول گذشته شده است.اکنون این مائده ی عرشی پیش روی نسل حاضر و آینده بخصوص جوانان این مرز و بوم گسترده است تا هر کس فراخور قابلیت خود ار آن بهره گیرد
.
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۷۰