گالری فرهنگ و معارف
فرهنگ و معارف (آموزش و پرورش) به عنوان یک واقعیت تاریخی و اجتماعی، همه ی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است.آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی است که از طریق ساخت و سازمانی ویژه بسیاری از کارکردها را به افراد جامعه عرضه میکند.
انتقال فرهنگ یعنی نهادهای آموزشی و فرهنگی در شهر اردبیل هم همانند سایر جوامع انتقال فرهنگ از نسل بالغ و بزرگسال به نسل کودکان و نوجوانان و پاسداری و بزرگداشت سنت ها و هنجارها و ارزشها را بر عهده دارد.
افتتاح مدرسه ی نصریه توسط نصرالسلطنه در سال 1322 هجری قمری در اردبیل نخستین قدم در راه فرهنگ جدید می باشد و برای اردبیل مایه ی افتخار و مباهات است که قبل از مشروطیت نامی از مدرسه برده شده و نام فرهنگ جدید به گوش مردم اردبیل رسیده تا پایه ی تشکیل مدارس دیگر باشد و عده ای دیگر از افراد فرهنگ دوست اردبیل از این مدرسه استقبال شایانی نمایند.این مدرسه تا حضور خود نصرالسلطنه در اردبیل پابرجا بود و مردان فرهنگ دوست اردبیل در صدد تعقیب مرام تعمیم معارف و دانش برآمدند و از پای ننشستند تا پایه گذار مدارس دیگر باشند. 


مدرسه نصریه یا ادبیه: اولین مدرسه به سبک جدید در سال 1322 هجری قمری در اردبیل تاسیس یافت. محمد ولیخان تنکابنی ملقب به " نصرالسلطنه" از رجال دولتی قاجار بود ولی بعلت گرایش به آزادیخواهی با مشروطه طلبان همکاری می نمود و در نهضت مشروطیت ایران از پیشروان آن بشمار می آمد. او که بعد از مشروطیت به نخست ویری ایران رسید وعنوان سپهداری اعظم نیز پیدا نمود، قبل از آغاز مشروطیت بر اثر این افکار مورد بی مهری دولت مظفرالدین شاه قرار گرفت و ظاهرا بعنوان حکمران و در معنی بعنوان تبعید، در هشتم ربیع الثانی 1322 قمری (اول تیرماه 1283 خورشیدی) به اردبیل که در عهد سلاطین قاجار تبعیدگاه رجال ایران بود، وارد گردید.
تجار و روشنفکران اردبیل مقدم او را گرامی شمردند و با وی دمساز گشتند و با معاضدت او به یک سلسله کارهای مفید اجتماعی دست زدند که تاسیس مدرسه ی نصریه از جمله آنها بود.
مدرسه ی نصریه اولین واحد از مدارس نوین بود که با همت مردم و معاضدت و هدایت نصرالسلطنه تاسیس شد و برای احترام حکمران و جلب حمایت بیشتر وی به "نصریه" نامگذاری گردید.

                                                                                     
                                                                                                                                                                                   محمدولیخان تنکابنی موسس مدرسه نصریه

عکس های مربوط به دبیران دبیرستان صفوی:

                                                                              
   ناصر غفارزاده مدیر دبیرستان صفوی                              یوسف بهجت خامیار اولین مدیر دبیرستان صفوی                          رضاقلی خلفی دبیر فیزیک           


                                   

                                                                                   
          احمد پوستی دبیر ریاضی                                                    عیسی علومی دبیرادبیات                                                سیدپرویزحبیبی رییس دبیرستان پهلوی           


                                                       
                                            
     کاظم پناه آبادی دبیر زبان و ادبیات فارسی                             حسین صفوی زاده دبیر شیمی                                           ابوالفتح صدر دبیر هندسه


                                                  
    بابابرهانی دبیرورزش                                                             احمدمعصومیان دبیرزیست شناسی                                             یوسف علاف اصغری دبیرشیمی
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۶۰