عمارت قدیم شهرداری اردبیل

عمارت قدیم شهرداری اردبیل
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۸۱