درباره موزه شهرداری

نام: موزه ی شهرداری اردبیل
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
دیرینگی: پهلوی اول
سال ساخت: 1314
شماره ثبت ملی :  32471
تاریخ ثبت ملی :  1397/12/20
تاریخ افتتاح موزه: 1396   


  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۳۲