عمارت شهرداری اردبیل

عمارت شهرداری اردبیل
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۰۶